Ναυτολόγηση Ναυτοπαίδων σε Πλοία

Ναυτολόγηση Ναυτοπαίδων σε Πλοία

Πρόβλημα χωρίς λύση και σε συνεχή εκκρεμότητα

Το ανωτέρω θέμα, αρκετά σημαντικό για τις ναυτιλιακές εταιρείες της Χώρας μας  που τα πλοία τους δραστηριοποιούνται στις εσωτερικές μεταφορές, και που παρά τις έγγραφες ενέργειες και παρεμβάσεις στην αρμόδια  Δ/νση (ΔΝΕΡ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεχίζει να παραμένει σε εκκρεμότητα, χωρίς την διατύπωση κάποιας θέσης -δηλαδή άλυτο – είναι ένα θέμα που αγγίζει όχι μόνο την ομαλή  λειτουργία των πλοίων της μικρής ναυτιλίας αλλά γίνεται εμπόδιο στην εύρεση εργασίας νέων που θέλουν να ασχοληθούν με την θάλασσα.

Συγκεκριμένα:

H ειδικότητα του ‘’Ναυτόπαιδα’’ σε πλοία χωρητικότητας κάτω των 40.000 κοχ έχει καταργηθεί, και προβλέπεται μόνο μία (1) θέση σε πλοία χωρητικότητας  40.000-80.000 κοχ σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ 238/87, παρά το γεγονός ότι η ειδικότητα αυτή προβλέπεται σε οργανικές συνθέσεις άλλων Kρατών ( Συγκεκριμένα ο όρος ΑΒ (able seaman ) στις συνθέσεις πλοίων υπό ξένη σημαία  αναφέρεται σε ναύτες  ενώ ο όρος OS (ordinary seaman) αναφέρεται σε ναυτόπαιδες).

Στα πλαίσια αυτών των δεδομένων, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες  δεν έχουν το δικαίωμα να ναυτολογούν ‘’Ναυτόπαιδες’’, αφού τέτοια ειδικότητα δεν δικαιολογείται/απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.237/87, ΚΥΑ 70003/5453, Ι/30/12/86 κλπ.) ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η εξεύρεση ναύτου, ειδικά κατά την θερινή περίοδο, που λειτουργούν όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Ανεξάρτητα όμως των προβλημάτων των ναυτιλιακών εταιρειών το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι αυτή η τακτική δεν βοηθάει κάποιον που θέλει να απασχοληθεί ως ναύτης διότι  απαιτείται τουλάχιστον τρίμηνη θαλάσσια υπηρεσία/ εμπειρία για την απόκτησή της άδειας ναύτου, αφού εκδοθεί  το ναυτικό φυλλάδιο και ναυτολογηθεί κάποιος ως ναυτόπαις.  Και για να ναυτολογηθεί κάποιος ως ναυτόπαις θα πρέπει να βρει πλοίο πάνω των 40.000 ΚΟΧ γιατί μόνο σε αυτά τα πλοία δικαιολογείται η θέση του ναυτόπαιδα.  Κατά συνέπεια δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και  μεγάλη δυσκολία για το πως ο νέος ενδιαφερόμενος θα αποκτήσει την σχετική άδεια εάν προηγουμένως δεν ναυτολογηθεί τουλάχιστον για ένα τρίμηνο σε πλοίο.

Σημειώνεται δε, ότι στις επιμέρους Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις, στο κατώτερο προσωπικό καταστρώματος αναμφίβολα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ο «ναυτόπαις», και καθορίζεται επακριβώς το ύψος της μηνιαίας αμοιβής του αλλά και αυτής σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης.

Προς τούτο, και για να επιλυθεί το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για να υπάρξει δυνατότητα σε «ναυτόπαιδες», να λάβουν μετά τρίμηνη ναυτολόγηση την άδεια του «ναύτου», προτείνεται σε μια από τις τρεις (3) θέσεις ναύτου, σύμφωνα με διατάξεις Π.Δ. 237/87, κατ’ εξαίρεση να εγκριθεί η ναυτολόγηση ενός ναυτόπαιδα. Αντί δηλαδή να ναυτολογούνται τρεις ναύτες σε ένα πλοίο, να ναυτολογουνται δύο ναύτες και ένας ναυτόπαις.

Ευελπιστούμε, ότι οι αρμόδιοι πλέον θα αντιληφθούν ότι ήρθε η ώρα, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα, και μάλιστα όχι ευκαιριακά αλλά ουσιαστικά με άμεση προώθηση ανάλογης νομοθετικής ρύθμισης στα πλαίσια των νέων δεδομένων και των αναγκών της εποχής.

Η ενέργειά αυτή, είναι βέβαιο ότι θα δώσει τέλος στην εκκρεμότητα αλλά και στην αγωνία των νέων μας που επιθυμούν  να γίνουν «ναύτες», και να στελεχώσουν τα Ελληνικά, αλλά και Ελληνόκτητα πλοία.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!