Δεν υπάρχει γυναικεία και αντρική επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα και οι άνθρωποι δεν έχουν φύλο!

Γυναικεία επιχειρηματικότητα; Δεν υπάρχει γυναικεία και αντρική επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα και οι άνθρωποι δεν έχουν φύλο, ή δεν θα έπρεπε να έχουν. Είναι απλά αποδοτικοί ή μη αποδοτικοί, είναι δημιουργικοί ή όχι, κάνουν λάθη, αναπτύσουν τομείς, καινοτομούν, δημιουργούν ανάγκες … Βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Γενικότερα το ποσοστό διείσδυσης των γυναικών…
Read more